EN

賽馬會滘西洲隊際錦標賽2022

認可機構
賽馬會滘西洲
報名日期
2022年10月7日   2022年10月28日 (星期五)
賽事日期
2022年11月13日 (星期日)
地點
南場
費用
每隊港幣4,140元正
相簿
冠軍: Cool Autumn Wong Tai Lun, Ma Jia, Cinny Lam, Lau Po Chu
冠軍: Cool Autumn Wong Tai Lun, Ma Jia, Cinny Lam, Lau Po Chu
亞軍: JCSS46  Covi Yan, Joseph Cao, Sonya Wong, Sabrina Wong
亞軍: JCSS46 Covi Yan, Joseph Cao, Sonya Wong, Sabrina Wong
季軍: So-so Golf Team Leung, Chi Shing, Catherine Tam, Howard Chung, Chung Chi Keung
季軍: So-so Golf Team Leung, Chi Shing, Catherine Tam, Howard Chung, Chung Chi Keung
最遠發球獎 – 男子組: Derek Lam
最遠發球獎 – 男子組: Derek Lam
最遠發球獎 – 女子及青少年組: Obi Chan
最遠發球獎 – 女子及青少年組: Obi Chan
最近球洞獎 – 男子組: Barry Chan
最近球洞獎 – 男子組: Barry Chan
最近球洞獎 – 女子及青少年組: Lau Po Chu
最近球洞獎 – 女子及青少年組: Lau Po Chu
最佳服裝獎: MK Forever
最佳服裝獎: MK Forever
所有得獎者
所有得獎者
相關資料