EN

中原薈呈獻2023賽馬會滘西洲業餘球員與職業球員配對賽

認可機構
賽馬會滘西洲
報名日期
2023年1月30日   2023年2月20日 (星期一)
賽事日期
2023年3月6日 (星期一)
地點
北場
費用
每位港幣1,150元正
相簿
總桿冠軍: Brian O’donavan, Doan Le, Jeremy Cheung, Luke Kwok
總桿冠軍: Brian O’donavan, Doan Le, Jeremy Cheung, Luke Kwok
淨桿冠軍: Shane Kuiti, Dickson Hau, Winnie Lau, Charles ho
淨桿冠軍: Shane Kuiti, Dickson Hau, Winnie Lau, Charles ho
淨桿亞軍: Eric Ma, Cathy Cheung, Bobo Chen, Tina Tian
淨桿亞軍: Eric Ma, Cathy Cheung, Bobo Chen, Tina Tian
最遠發球獎 (業餘球員-女子及青少年組): Yu Yu Tzu
最遠發球獎 (業餘球員-女子及青少年組): Yu Yu Tzu
最遠發球獎 (業餘球員-男子組): Anson Tam
最遠發球獎 (業餘球員-男子組): Anson Tam
最遠發球獎 (職業球員組): Shane Kuiti
最遠發球獎 (職業球員組): Shane Kuiti
最近球洞獎 (業餘球員-女子及青少年組): Cathy Cheung
最近球洞獎 (業餘球員-女子及青少年組): Cathy Cheung
最近球洞獎 (業餘球員-男子組): Leo Tong (代領)
最近球洞獎 (業餘球員-男子組): Leo Tong (代領)
最近球洞獎 (職業球員組): Lokky Lee (代領)
最近球洞獎 (職業球員組): Lokky Lee (代領)
所有得獎者
所有得獎者
相關資料